شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ برهوت قلب مرا بي "تو " پاياني نيست... "دلگير نوشت"
2-mortal
99/3/10
کاربسيار زيبايي است @};-
دلتون گرم و روشن@};-
دروادي السلام عشق تو من غرقم
*قاصدك*
ممنون از همگي @};- @};- @};-
زندگي زيباست اما بي تو ،نه
*قاصدك*
{a h=SheidayeEsfahani}صديقه اژه اي{/a} دقيقا . مرسي ازاظهار نظرزيباتون
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top