شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

*قاصدك*

+ دل به دريا زده اي پهنه سراب است نرو... برف و کولاک زده راه خراب است نرو...
راه خراب است نرو @};-زيبا
*قاصدك*
http://yajaavad.parsiblog.com/Old/Feeds/ @};-
روزتون مبارک بانو@};-@};-
*قاصدك*
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ممنونم عزيز دلم. روز شما هم مبارک .. روز تمام مامان هاي آينده و زن هاي نجيب پارسي ياري مون مبارک @};-
{a h=ghasedak2007}قاصدك{/a} زنده باشيد @};-ان شاالله:)
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top