كل عناوين نوشته هاي قاصدك

قاصدك
[ شناسنامه ]
نور اميد ...... چهارشنبه 99/3/21
بگذار بگذرد روزهايي که روز ما نيست... ...... شنبه 99/3/17
بي نهايت انسان ...... چهارشنبه 98/4/12
مخاطب خاص ...... دوشنبه 98/3/27
عطر خاطرات ...... يكشنبه 97/8/20
جانم!؟ ...... يكشنبه 96/12/13
ياد من باشد،جور ديگر باشم.. ...... سه شنبه 96/4/20
قلبهاي کوچکتر از غصه ...... پنج شنبه 96/3/18
انالله و انا اليه راجعون ...... چهارشنبه 95/11/13
من چه ام!؟ ...... دوشنبه 95/2/20
  ==>   ليست آرشيو شده ها